caalim68

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntamallista päätös oikean vai vajavaisen tiedon pohjalta ?

Lähestymme viikkoja, että syntyykö eduskunnassa  sote- ja maakuntalakien ratkaisu.

Kysymys kuuluu, että syntyykö sote- ja maakuntamallista  päätös oikean vai  vajavaisen tiedon pohjalta ?

Kansalaisen on otettava viime kädessä itse selvää, kenen pyrkimys  ja jaettu tieto - hallituksen vai nykyisen eduskunnan opposition - on enemmän kohdallaan.

STM Maakunta- ja sote-uudistus

Mainos Maakunta- ja sote-uudistus‎

Hetemäen 16.5. muistio sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista

 

Valtiovarainministeriön muistio sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista

Valtiovarainministeriö 17.5.2018 16.07

Uutinen

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki antoi keskiviikkona 16.5. eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja tarkastusvaliokunnalle muistion sote-uudistuksen vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin.

Pääkaupunkiseutua ei voi ostaa pilkkua siirtämällä

Pääkaupunkiseudun neljän kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustot antoivat toissapäivänä historiallisen yhteisen lausunnon, jossa hyvin selkeäsanaisesti ja hyvin merkittävällä enemmistöllä todettiin, ettei sote- ja maakuntauudistusta nyt esitetyssä muodossaan voi hyväksyä.

Emme olisi halunneet lähteä näin jyrkälle tielle. Hallituksen välinpitämättömyys aiempia kannanottojamme kohtaan sekä itselleen asettama tiukka aikataulu eivät kuitenkaan antaneet meille enää muita mahdollisuuksia.

Pääministeri Juha Sipilä, miksi nyt ei tarvita sote -sopua ?

 

Olen täällä useasti nostanut esille, että maaliskuussa 2014  kaikki eduskuntapuolueet sopivat yhteisestä sote –mallista.  Kirjoititte pääministeri Sipilä omassa blogissanne tuolloin otsikolla: ”Suomalaiset tarvitsivat sote-sovun”.

Kysyn teiltä  pääministeri Juha Sipilä, miksi nyt ei tarvita sote  -sopua  ?

****

"Uusi 27 jäsenvaltion unioni syntyy 30. maaliskuuta 2019"

 

- -"Uusi 27 jäsenvaltion unioni syntyy 30. maaliskuuta 2019. Meillä on nyt tilaisuus hahmotella tätä uutta unionia. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin, kesäkuussa 2019, eurooppalaiset käyvät vaaliuurnille.

Meidän on tästedes pyrittävä siihen, että uusi unioni vastaa äänestäjien odotuksiin ja toteuttaa ne asiat, jotka ovat heille tärkeimpiä.

Sote- ja maakuntalakipaketti ei valmistune kevätistuntokaudella

Verkkouutisten  mukaan sote- ja maakuntalakipaketti tuskin ehtii valmistua kevätistuntokaudella. Perustuslakivaliokunta edellyttänee  muutoksia lakipakettiin.

Onko tulevan sote-asiakasmaksulain mahdollinen maksukatto oikeudenmukainen?

 

"Lähes puolet suomalaisista maksaa vuosittain joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.

THL:n tutkimuksen mukaan suuri osa maksuista kasautui kuitenkin hyvin pienelle osalle väestöstä. Kymmenesosa asiakkaista maksoi lähes puolet kaikista tasasuuruisista asiakasmaksuista.

Antti Rinne ja SDP toimivat omia tulevia maakuntapäättäjiä vastaan

Jos ja kun eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistuksen, pitäisi kaikkien eduskuntapuolueiden pysähtyä pohtimaan uudistuksen  jatkoaikataulua (ks. mitä on edessä).

Sisäministeriö: "Maakuntauudistus yhdenmukaistaa varautumisen rakenteita"

 

Maakuntauudistus yhdenmukaistaa varautumisen rakenteita

 

Yhteiskunnan rakenteita ja toimintavalmiutta koetteleva yllättävä tilanne voi ilmaantua milloin vain. Varautumissuunnittelun tärkein tehtävä on taata valmius poikkeuksellisissa tilanteissa toimimiseen sekä turvata toiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa. Maakuntauudistuksessa korostetaan varautumisen toimintamallien yhteensovittamista ja turvallisuustoimijoiden rakenteiden joustavuutta. - - 

Mikä on kolmannen sektorin rooli sote- ja maakuntamallissa? Ja onko sitä?

 

On vielä selvittämättä, mikä on kolmannen sektorin rooli ja toimintamahdollisuudet hyvinvointivaltion rakentamisessa uudessa sote- ja maakuntamallissa.

 

Tuija Braxin väliraportti on valmis:

1. Mitkä ovat yleishyödyllisen yhteisöjen toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?

2. Millä kriteereillä määritellään sellaisten järjestöjen toiminta, joilla on rajapintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että palvelutuotantoon? Miten näiden toimijoiden resurssit voidaan turvata?

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä